Nabízíme vám spolupráci na unikátním projektu, který podporuje ohrožené a jinak znevýhodněné děti ve vaší škole. Hlavním cílem projektu je poskytnout dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci, tolik potřebný rozvoj.

Vytváříme síť koordinátorů na základních školách ve městech i na periferiích. Koordinátory se stávají učitelé či ředitelé školy, který je v každodenním kontaktu s žáky a jsou tak schopni rozeznat, když jim není dlouhodobě poskytován potřebný rozvoj.

Úkolem koordinátora je navázat kontakt s dítětem v nouzi a jeho rodinou a nabídnout jim konkrétní pomoc. Koordinátor vždy konzultuje rodinnou situaci dítěte a jeho příběh s pracovníky Společně pro děti o.p.s., se kterými se domluví na konkrétním řešení. Práce koordinátora je také spojena se základní administrativou.

Projektem Společně pro děti do škol vzniká základna organizací, která dál šíří poslání „pomáháme dětem v rozvoji“. Spolu s Vámi utváříme síť národního charakteru pro podporu dětí a rodin v nouzi. Projekt je dlouhodobě udržitelný a do budoucna tak můžeme společně podpořit stovky dětí ročně.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

SYSTÉM POMOCI

NAPSALI O NÁS

„Projekt je úžasná příležitost pro děti, které by se jinak mohly stát předmětem šikany nebo by stály na okraji. Spolužáci umí být hodně zlí. Mám radost z toho, že jsme, společně s Vámi, tomu mohli předejít a nemusíme čekat, jestli by se tak stalo nebo ne. Trochu mě překvapilo, když jsem oslovila některé školy, že neměly příliš zájem o tento program, doufám, že se to změní, mám domluvenou další schůzku. Za mě mohu říci, že vytknout nemohu vůbec nic, jen chválit.“

Koordinátorka ze ZŠ Bohuslavice

„Díky vám, jsem konkrétně v naší škole mohla v loňském roce pomoci dvěma rodinám a třem dětem. Pro někoho jsou to maličkosti, ale pro tyto děti velká radost a pro rodiny úleva! Pomáháte tam, kde je to potřeba a já jsem šťastná, že můžu být vaší součástí. Díky vám jsme pořídili našim dětem nové školní tašky, pracovní pomůcky a zaplatili plavecký kurz. Bez vás by to naše děti neměly!“

Koordinátorka ze ZŠ Střeň

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto projektu podíleli a umožnili tak dětem naší školy se bezplatně účastnit výtvarného kroužku, který by pro ně jinak nebyl dostupný. Děti ohrožené sociálním vyloučením se tak mohly začlenit do kolektivu a sdílet s ostatními zážitky spojené se společným tvořením v kroužku, což zlepšilo jejich postavení ve skupině. Pro mě osobně bylo přínosem školení, při kterém jsme se seznámili s dalšími organizacemi, které pracují s dětmi a rodinami v těžkých životních situacích, na které bych se v případě potřeby mohla obrátit.“

Koordinátorka ze ZŠ Blatec

„Projekt považuji za smysluplný, největší radost jsem měl z toho, že můžu vidět přímý dopad dojednané podpory u konkrétních dětí. Díky podpoře se mohly zúčastnit školních akcí, na které by jinak nejely jako jsou adaptační výjezdy na začátku roku, lyžařský kurzy. Administrativu spojenou s projektem považuji za přiměřenou.“

Koordinátor ze ZŠ Horka nad Moravou

ZPĚTNÉ VAZBY OD DĚTÍ

+420 777 721 558

doskol@spolecneprodeti.cz

TOP