O NÁS

Společně pro děti o.p.s vznikla v Olomouci jako projekt skupiny přátel, kterým není rozvoj dětí lhostejný. Rozhodli jsme se věnovat svůj volný čas a finance na podporu a rozvoj dětí v nouzi. Za několik let existence projektu se nám podařilo vykouzlit úsměv na tvářích stovek holek a kluků. Přispěli jsme k tomu, aby mohli prožít krásné a bezpečné dětství. Působíme převážně v Olomouckém kraji a naše podpora směřuje k opuštěným dětem a dětem, jejichž rodiny se ocitly ve složité životní situaci. Konkrétní pomoc putuje vždy ke konkrétním dětem.

KDE POMÁHÁME

Mgr. Dalibor Křepský,

ředitel Dětského domova

„S představitelkami o.p.s. Společně pro děti jsme začali spolupracovat ještě před samotným vznikem o.p.s. Jsme přesvědčeni, o tom, že bývají hodnotnější ty vztahy, které se rodí pozvolna a časem se upevňují a prohlubují. Jedna klientka využila úhradu pomaturitního jazykového kurzu. Díky příspěvku na letní rekreace jsme mohli s dětmi vyjet o prázdninách na hory. Spousta dětí může díky příspěvkům navštěvovat po celý rok sportovní a umělecké kroužky. Od dobrovolníků jsme obdrželi drogistické a papírenské zboží, ale také dřevo na opékání na ohni. Velké děti byly i na exkurzi ve firmě MAIER CZ. Firma nabídla pracovní možnosti i s ubytováním. Barber shop v Olomouci ostříhal zdarma 5 našich kluků. Spolupráce DD a o.p.s. Společně pro děti si všichni, děti i zaměstnanci, nesmírně vážíme.“

Charita Olomouc,

Charita

„Charita Olomouc děkuje nadaci Společně pro děti, která darovala dětem, jejichž rodiny se ocitly v tísni, školní pomůcky. V letošním roce tak může jít do školy s novou výbavou malá Agátka, Kristýna, Květa, Matěj, Martin a další děti, které by nemohly mít nové pouzdro, aktovku a další potřebné pomůcky ke vzdělávání. Díky podpoře této nadace mohla Charita Olomouc usnadnit start pro vzdělávání holkám a klukům z Olomouce. Děkujeme.“

Šárka Kupčáková,

ředitelka Klokánku Olomouc

„Naše spolupráce se Společně pro děti je už dlouhodobá a pomoc společnosti je vždy přínosem. Nejedná se jen o podporu Klokánku, pomoc byla nasměrovaná i na maminky a děti v azylovém domě. Získali jsme balíčky ke Dni matek, Dni dětí nebo dárky na Vánoce, či na Mikuláše. Dostalo se nám také materiální pomoci v podobě plínek, sunarů, hygienických potřeb a kojeneckých vod. Je pro mě potěšením, že se nám podpory dostává, a velmi za ni děkuji.“

Zdeněk Navrátil,

ředitel školy ZŠ sv. Voršily

„Spolupracujeme s nadací Společně pro děti již druhým rokem na podpoře dětí ze sociálně slabších rodin. Dětem jsou díky nadaci propláceny obědy, školní i mimoškolní kroužky a aktivity, pracovní sešity a pomůcky. Rodinám to v konečném důsledku pomůže vylepšit jejich napjatý rodinný rozpočet. S pracovníky nadace, školy i rodiči žáků jsou jasně nastavené komunikační kanály a samotná spolupráce je tak zcela perfektní a bezproblémová.“

NAŠE PROJEKTY

Je dárcovský projekt, kde každý z nás může být hrdinou a pomáhat dětem v nouzi. Na webu www.odvahdarovat.cz naleznete příběhy dětí, které neměly v životě tolik štěstí a jsou zatíženy finančním, sociálním či zdravotním handicapem. Jediným kliknutím tak můžete pomoci splnit dětem jejich potřeby v podobě kroužků, školních výletů, pomůcek nebo obědů.

Je unikátní projekt, který podporuje ohrožené a jinak znevýhodněné děti na základních školách. Cílem projektu je zamezit sociálnímu vyloučení dětí ohrožených chudobou a podpořit jejich rozvoj. Dílčím cílem projektu je také vytvořit síť tzv. koordinátorů. Těmi se stávají učitelé či ředitelé škol, kteří jsou v každodenním kontaktu s žáky.

MOHLI JSTE NÁS VIDĚT

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

TOP