O NÁS

Společně pro děti o.p.s vznikla v Olomouci jako projekt skupiny přátel, kterým není rozvoj dětí lhostejný. Rozhodli jsme se věnovat svůj volný čas a finance na podporu a rozvoj dětí v nouzi. Za několik let existence projektu se nám podařilo vykouzlit úsměv na tvářích stovek holek a kluků. Přispěli jsme k tomu, aby mohli prožít krásné a bezpečné dětství. Působíme převážně v Olomouckém kraji a naše podpora směřuje k opuštěným dětem a dětem, jejichž rodiny se ocitly ve složité životní situaci. Konkrétní pomoc putuje vždy ke konkrétním dětem.

Pomáhat můžete i vy prostřednictvím našeho dárcovského účtu:

228822/2250

KDE POMÁHÁME

Mgr. Dalibor Křepský,

ředitel Dětského domova

„S představitelkami o.p.s. Společně pro děti jsme začali spolupracovat ještě před samotným vznikem o.p.s. Jsme přesvědčeni, o tom, že bývají hodnotnější ty vztahy, které se rodí pozvolna a časem se upevňují a prohlubují. Jedna klientka využila úhradu pomaturitního jazykového kurzu. Díky příspěvku na letní rekreace jsme mohli s dětmi vyjet o prázdninách na hory. Spousta dětí může díky příspěvkům navštěvovat po celý rok sportovní a umělecké kroužky. Od dobrovolníků jsme obdrželi drogistické a papírenské zboží, ale také dřevo na opékání na ohni. Velké děti byly i na exkurzi ve firmě MAIER CZ. Firma nabídla pracovní možnosti i s ubytováním. Barber shop v Olomouci ostříhal zdarma 5 našich kluků. Spolupráce DD a o.p.s. Společně pro děti si všichni, děti i zaměstnanci, nesmírně vážíme.“

Charita Olomouc,

Charita

„Charita Olomouc děkuje nadaci Společně pro děti, která darovala dětem, jejichž rodiny se ocitly v tísni, školní pomůcky. V letošním roce tak může jít do školy s novou výbavou malá Agátka, Kristýna, Květa, Matěj, Martin a další děti, které by nemohly mít nové pouzdro, aktovku a další potřebné pomůcky ke vzdělávání. Díky podpoře této nadace mohla Charita Olomouc usnadnit start pro vzdělávání holkám a klukům z Olomouce. Děkujeme.“

Šárka Kupčáková,

ředitelka Klokánku Olomouc

„Naše spolupráce se Společně pro děti je už dlouhodobá a pomoc společnosti je vždy přínosem. Nejedná se jen o podporu Klokánku, pomoc byla nasměrovaná i na maminky a děti v azylovém domě. Získali jsme balíčky ke Dni matek, Dni dětí nebo dárky na Vánoce, či na Mikuláše. Dostalo se nám také materiální pomoci v podobě plínek, sunarů, hygienických potřeb a kojeneckých vod. Je pro mě potěšením, že se nám podpory dostává, a velmi za ni děkuji.“

Zdeněk Navrátil,

ředitel školy ZŠ sv. Voršily

„Spolupracujeme s nadací Společně pro děti již druhým rokem na podpoře dětí ze sociálně slabších rodin. Dětem jsou díky nadaci propláceny obědy, školní i mimoškolní kroužky a aktivity, pracovní sešity a pomůcky. Rodinám to v konečném důsledku pomůže vylepšit jejich napjatý rodinný rozpočet. S pracovníky nadace, školy i rodiči žáků jsou jasně nastavené komunikační kanály a samotná spolupráce je tak zcela perfektní a bezproblémová.“

NAŠE PROJEKTY

Je dárcovský projekt, kde každý z nás může být hrdinou a pomáhat dětem v nouzi. Na webu www.odvahdarovat.cz naleznete příběhy dětí, které neměly v životě tolik štěstí a jsou zatíženy finančním, sociálním či zdravotním handicapem. Jediným kliknutím tak můžete pomoci splnit dětem jejich potřeby v podobě kroužků, školních výletů, pomůcek nebo obědů.

Je unikátní projekt, který podporuje ohrožené a jinak znevýhodněné děti na základních školách. Cílem projektu je zamezit sociálnímu vyloučení dětí ohrožených chudobou a podpořit jejich rozvoj. Dílčím cílem projektu je také vytvořit síť tzv. koordinátorů. Těmi se stávají učitelé či ředitelé škol, kteří jsou v každodenním kontaktu s žáky.

MOHLI JSTE NÁS VIDĚT

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

TOP