PŘESNÍDÁVKY PRO KLOKÁNEK

V rámci květnové sbírky pro Klokánek Olomouc se podařilo vybrat překrásných 303 přesnídávek pro děti. Nezbývá, než poděkovat všem, kteří se sbírky zúčastnili. Velký dík patří zejména zaměstnancům Banky CREDITAS, kteří po celý měsíc poctivě nosili přesnídávky, případně poskytli finanční dar. Z celého srdce Vám děkujeme a zase někdy příště!

TOP